Tidlige tegn på ordblindhed i sprogudviklingen

Dysleksi er en neurologisk lidelse, der påvirker læsefærdighederne. Det er den mest almindelige indlæringsvanskelighed, der rammer ca. 1 ud af 5 personer. Dysleksi kan påvirke både børn og voksne, og det er vigtigt at være opmærksom på de tidlige tegn, så der kan sættes ind og ydes støtte så tidligt som muligt.

Et af de tidligste tegn på ordblindhed er vanskeligheder med sprogudviklingen. Dette kan vise sig ved at tale for sent eller ved at have svært ved at finde ord og lyde. Et barn med dysleksi kan have problemer med at sige visse ord korrekt eller med at forstå, hvad andre siger. De kan også have svært ved at sætte ord på deres tanker eller huske de ord, de har brug for, når de vil sige noget. Disse vanskeligheder kan påvirke både de receptive og ekspressive sprogfærdigheder.

Andre tidlige tegn på ordblindhed

Ud over vanskeligheder med sprogudviklingen er der flere andre tidlige tegn, der kan være forbundet med ordblindhed. Disse omfatter bl.a.:

  • Vanskeligheder med at lære nye ord 
  • Problemer med at rime ord 
  • Forveksling af ord med samme stavemåde
  • Vanskeligheder med fonemisk opmærksomhed (f.eks. at vide, at ordet “båd” starter med lyden /b/) 
  • Forsinkelse med at kunne læse eller stave enkle ord 
  • Problemer med at skrive, herunder problemer med at skrive i hånden og problemer med at organisere tanker på papir 
  • Vanskeligheder med matematik 

Hvis dit barn udviser nogle af disse tegn, er det vigtigt at tale med dit barns læge eller en anden fagperson, f.eks. en udviklingspædiater, psykolog eller talepædagog. De vil kunne vurdere dit barns færdigheder og give dig flere oplysninger om, hvorvidt dit barn har ordblindhed eller ej.  

De faglige konsekvenser af ordblindhed

Selv om ordblindhed ikke påvirker en persons intelligens, kan det gøre skolearbejdet mere udfordrende. Som følge heraf oplever personer med ordblindhed ofte lavere karakterer og kan endda blive holdt tilbage med en klasse. Dette kan have en ringe effekt på en persons selvværd og selvtillid, hvilket så kan føre til social isolation. Dette kan igen gøre det vanskeligt for personer med ordblindhed at skabe og opretholde relationer, både personlige og professionelle.

De udfordringer, der er forbundet med ordblindhed, stopper ikke, når en person har forladt uddannelsessystemet. På arbejdspladsen kan personer med ordblindhed have svært ved at komme videre i deres karriere eller kan endda blive forbigået til forfremmelser. Det skyldes, at de kan have svært ved at læse arbejdsrelateret materiale som f.eks. e-mails, notater eller rapporter. Desuden kan de have svært ved at føre referat under møder eller skrive forslag.

Selv om de udfordringer, der er forbundet med ordblindhed, kan virke uovervindelige, er der mange programmer og tilpasninger, der kan hjælpe personer med dysleksi med at få succes i skolen og i deres karriere. Personer med ordblindhed kan f.eks. lære at bruge tekst-til-tale-software til at lytte til arbejdsrelateret materiale. De kan også bede om specifikke tilpasninger som f.eks. ekstra tid til at gennemføre opgaver eller prøver.

Konklusion 

Dysleksi er en neurologisk lidelse, der påvirker læsefærdighederne og kan påvirke både børn og voksne. Jo tidligere ordblindhed identificeres, jo hurtigere kan der sættes ind og ydes støtte. Et af de tidligste tegn på dysleksi er vanskeligheder med sprogudviklingen, som kan vise sig ved at tale for sent, udtale ord forkert eller have svært ved at forstå, hvad andre siger. Hvis dit barn udviser nogle af disse tegn, er det vigtigt at tale med dit barns læge eller en anden professionel, f.eks. en udviklingsorienteret børnelæge, psykolog eller talepædagog.