Råd til effektiv vedligeholdelse af kloakrør og afløb

Råd til effektiv vedligeholdelse af kloakrør og afløb

Hvad enten man er boligejer, bor til leje, har en virksomhed med lokaler, eller har at gøre med bygninger i nogen anden forbindelse, så kan der være god grund til at sørge for en effektiv vedligeholdelse af kloakrør og afløb.

Det kan nemlig hurtigt vise sig at blive en kostbar affære, hvis først der opstår tilstopning, og siden oversvømmelser med skade på inventar og bygning til følge. Af den årsag er det en rigtig god idé at være på forkant med vedligeholdelsen af sine kloakrør og afløb, så man forebygger de mest alvorlige tilstopninger og skader, inden de når at opstå.

I denne artikel har vi derfor samlet lidt tips og råd til, hvordan man kan opnå en effektiv vedligeholdelse af sine kloakrør og afløb, og hvad man bør gøre i det tilfælde at uheldet er ude, og man står med en tilstopning, eller det der er værre, en oversvømmelse med potentielle kostbare skader til følge.

Sådan opnår du en effektiv vedligeholdelse af kloakrør og afløb

Det mest effektive trick til en effektiv vedligeholdelse af kloakrør og afløb, er jævnligt at skylle igennem med et par liter kogende vand. Det kogende vand bearbejder nemlig ophobet fedt og slim, som er den store årsag til at skidt samles, og tilstopninger opstår.

Det anbefales derfor at man minimum et par gange om måneden, men gerne 1-2 gange om ugen, skyller sine kloakrør og afløb igennem med et par liter kogende vand, så man på den måde undgår langt de fleste tilstopninger som opstår.

Derudover bør man undgå at smide og skylle skadelige materialer ud i sine kloakrør og afløb, hvor især materialer som vådservietter, hygiejnepinde, vatpinde, og andre sådanne materialer, er en stor synder når det kommer til tilstopninger. Disse former for materialer er nemlig særdeles effektive til at blokere kloakrørene og afløbene, så tilstopninger hurtigt opstår.

Dertil bør man også være varsom med skadelige kemikalier, herunder eksempelvis make-up og andre skønhedsprodukter, da kemikalierne ætser og ødelægger rørene, hvilket kan føre til brud på rørnettet. Brud på rørnettet er en rigtig alvorlig skade, som vil kræve professionel kloakservice, og som umiddelbart vil være forbundet med en stor udgift.

Få professionel kloakservice hvis uheldet er ude

Oplever man tilstopninger på sine kloakrør eller afløb, bør man først prøve at skylle igennem med et par liter kogende vand for at se om det kommer tilstopningen til livs. Virker dette ikke, kan man prøve med en svupper, og som sidste skridt at tømme vandlåsen. Er man stadig ikke kommet tilstopningen til livs, er der meget der tyder på at man bør få professionel kloakservice, da tilstopningen umiddelbart vil sidde længere nede i rørnettet.

Det samme gælder især ved skader på rørnettet, da der vil være behov for en genopretning af skaden. Dette kræver kompetent og professionel ekspertise, da der er meget sikkerhed forbundet med denne form for kloakservice. Eksempelvis kan der være behov for en tv-inspektion, som kan bruges til at få overblik over skadens lokation, og skadens omfang. Dernæst vil selve arbejdet med at udbedre skaden påbegyndes.

Der kan også være behov for en slamsuger, som med en slamsugning kan få tømt kloakrør og afløb, så der kan tømmes for ophobede væsker, og så arbejdet med at udbedre skaden kan påbegyndes. En slamsuger vil også være anvendelig ved oversvømmelser, eksempelvis oversvømmede kældre mv.