Hvad er Peppol?

Har du stødt på ordet Peppol og undret dig, hvad er Peppol?

Peppol er en forkortelse for “Pan-European Public Procurement Online” og er en standardiseret e-handelsplatform, som giver offentlige institutioner og private virksomheder i Europa mulighed for at udveksle elektroniske fakturaer og andre dokumenter på en sikker, pålidelig og standardiseret måde. 

Peppol-netværket er en del af EU’s digitale dagsorden og har til formål at øge effektiviteten og gennemsigtigheden i offentlige indkøb og handelstransaktioner i hele Europa.

Hvordan fungerer Peppol?

Peppol-netværket fungerer som en infrastruktur for e-handel, der forbinder virksomheder og offentlige institutioner på tværs af Europa. Platformen giver brugerne mulighed for at udveksle dokumenter, såsom fakturaer, bestillinger og forsendelsesdokumenter, ved hjælp af standardiserede formater og protokoller.

Sådan kan du tilkoble Peppol

For at deltage i Peppol-netværket skal en virksomhed eller en offentlig institution have adgang til en Peppol Access Point, som fungerer som et bindeled mellem brugeren og Peppol-infrastrukturen. Access Points fungerer som gateway til netværket og oversætter dokumenter til det korrekte format og sørger for, at de leveres til de relevante modtagere.

Fordele ved at bruge Peppol

Peppol-netværket tilbyder en række fordele for både offentlige institutioner og private virksomheder, herunder:

Standardisering

Peppol-netværket er baseret på standardiserede formater og protokoller, som sikrer en ensartet og pålidelig udveksling af dokumenter på tværs af Europa.

Effektivitet

Peppol reducerer behovet for manuelle processer og papirarbejde, hvilket kan resultere i en mere effektiv og omkostningseffektiv e-handelsproces.

Sikkerhed

Netværket er designet til at opretholde en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af fortrolige oplysninger.

Skalerbarhed

Peppol kan skaleres til at imødekomme behovene hos både små og store virksomheder og offentlige institutioner.

Hvem kan bruge Peppol?

Peppol-netværket er åbent for både offentlige institutioner og private virksomheder i Europa. Platformen er især relevant for virksomheder, der er involveret i offentlige indkøb, da mange offentlige institutioner i Europa kræver, at leverandører sender fakturaer elektronisk via Peppol-netværket.

Hvordan kan man tilslutte sig Peppol?

For at tilslutte sig Peppol-netværket skal en virksomhed eller en offentlig institution have adgang til en Peppol Access Point. Der er flere forskellige udbydere af Peppol Access Points, og det er vigtigt at være

Det er vigtigt at vælge en pålidelig udbyder, der kan tilbyde de nødvendige tjenester og support. En virksomhed eller offentlig institution kan også vælge at implementere en Peppol Access Point internt, men dette kræver en vis teknisk ekspertise og ressourcer.

Peppol i Danmark

Peppol-netværket har været tilgængeligt i Danmark siden 2012 og har siden da vundet stor udbredelse blandt både offentlige institutioner og private virksomheder. I Danmark er Peppol-netværket en del af den overordnede strategi for digitalisering af det offentlige Danmark, som har til formål at øge effektiviteten og gennemsigtigheden i offentlige indkøb og transaktioner.

Flere danske virksomheder har allerede draget fordel af at bruge Peppol-netværket til at udveksle elektroniske fakturaer og andre dokumenter. 

Udover at det er mere effektivt og omkostningseffektivt end traditionelle papirprocesser, giver Peppol-netværket også virksomhederne mulighed for at arbejde mere bæredygtigt ved at reducere behovet for papir og transport.