Få den rigtige hjælp

Når et misbrug rammer en familie, gælder det om at få den rigtige hjælp og gerne så hurtig som muligt. Et misbrug af enten stoffer eller alkohol er nemlig langt fra et personligt eller et privat problem. Det er noget der går ud over hele familien og andre nære relationer og man er derfor i sin fulde ret til at kræve at misbrugeren får professionel hjælp, hvis forholdet og samværet med børnene skal fortsætte.

Det er altid det mest optimale at misbrugeren selv erkender at der er behov for hjælp og at personen selv søger hjælp og rådgivning. Dog er det desværre sjældent sådan! Ofte er det nemlig de pårørende der må sige stop, både for at beskytte sig selv, børn og andre, men faktisk også for at hjælpe misbrugeren til at søge hjælp.

Hvis man som pårørende ikke stiller nogle helt klare konsekvenser op for misbrugeren, vil personen som ofte blive i misbruget og man er som pårørende i stor risiko for selv at blive medafhængig og helt ubevidst ”hjælpe” misbrugeren til fortsat at misbruge.

Få hjælp hos et misbrugscenter

Det er altid en god ide at søge professionel hjælp og rådgivning, både som pårørende eller som misbruger selv. Se hvordan du kan få hjælp gennem et misbrugscenter her

Her kan du få hjælp blandt andet:

  • Som pårørende til en misbruger
  • Som misbruger selv
  • Til spørgsmål om behandling
  • Til at tage en misbrugstest
  • Til hvordan man motiverer en misbruger til behandling
  • Til hvilken misbrugsbehandling skal man vælge

Og få svar på alle dine spørgsmål. Det er altid godt at være velinformeret og forberedt, især som pårørende til en misbruger.

Der findes meget forskelligt behandling i Danmark og det kan være svært at finde ud af hvad man skal vælge. Det gælder om at finde den behandling man selv mener vil være bedst og den man selv tror mest på.

Privat eller offentligt

Som så mange andre områder findes der også misbrugsbehandling som tilbydes gratis af det offentlige system og misbrugsbehandling med egen betaling gennem det private. Som udgangspunkt vil man gennem det offentlige blive tilbudt behandling gennem ambulante samtaler med en sagsbehandler eller en misbrugskonsulent. Typisk en samtale på en time ca. 1 gang om ugen eller hver 14. dag i op til 12 måneder, hvilket kan forlænges. Det skal dog siges at det varierer fra kommune til kommune hvilke tilbud de har.

I det private system vil man kunne få meget mere intense behandlingsforløb som varer ca. 4-7 uger og man vil på kort tid være færdigbehandlet og klar til at stå på egne ben. I langt de fleste private misbrugscentre vil man også opleve at det er tidligere misbrugere der hjælper, hvilket er en klar fordel. En del af det, at have et misbrug er en psykisk lidelse og det er derfor umuligt at sætte sig ind i hvilke udfordringer man har, hvis man ikke selv har prøvet det. Dertil er det også muligt at man kan arbejde om dagen og gå i behandling om aftenen i det private.

Der er fordele og ulemper ved begge!

Men det er aldrig for sent at bede om hjælp!

Anders Nebelong, Misbrugskonsulent