International Bag Industry – Bæreposer 2

(Generelle) artikler & nyheder

Mennesker er i høj grad afhængig af deres vaner. At have en rytme og struktur på sin hverdag er afgørende for god trivsel. Det viser blandt andet, at vi som mennesker finder tryghed i forudsigelighed. Det uvante og nye kan til tider virke skræmmende eller uforståeligt. Alle disse store ord er måske lige i overkanten til at beskrive, hvad nogle tænkte, da regeringen indførte et lovkrav om, at bæreposer i alle landets butikker skulle have en fast afgift. Det var nok ikke noget, der rystede nogen i deres grundvold, men om ikke andet var der flere, som blev utilfredse over tiltaget. Frustrationen over at have handlet stort ind eller lagt en plovmand i en tøjbutik, og så alligevel skulle betale for posen, var synlig. Flere syntes, at det tenderede til at være småligt, sådan at lave regler for noget så banalt som bæreposer.

Samtidig havde befolkningen i årevis bedt magthaverne om at gå foran i kampen for miljøet og bæredygtigheden. Mange borgere efterspurgte, at regeringen satte det gode eksempel, da den enkelte borger jo ikke kunne gøre det store alene. På trods af det var utilfredsheden over tiltaget med bæreposer tydelig.

Afgift på bæreposer i bæredygtighedens tegn

Hele tiltaget i lovgivningen, som gjorde det lovpligtigt at sælge poser til en fast pris, var velgennemtænkt og var jo netop et eksempel på, at regeringen nu begyndte at tage ansvar. Et kollektivt ansvar, som ingen kunne frasige sig. For tiltaget skulle mindske brugen af bæreposer i en sådan grad, at produktionen af plastik faldt. Ønskede man som borger ikke at betale for noget at have sine varer i, måtte man i stedet tage en pose eller en taske med hjemmefra. Dette har da også haft en vis effekt. Flere og flere har udskiftet de gamle bæreposer af plast med muleposer i stof. Disse poser er genanvendelige og ofte af bæredygtigt materiale. Samtidig kan de bruges til alle de samme formål og kan desuden vaskes, hvis de er blevet beskidte.

Afgiften på bæreposer var altså ikke formålsløs, og selv de skeptiske må indrømme, at tiltaget har haft en effekt.

Økonomisk incitament ved afgiften på bæreposer

Ved at lave denne afgift, formår man altså at få dem, som ikke ellers ville tage det bæredygtige valg, med på bølgen. Det er altså for nogle alene det økonomiske incitament, der får dem til at undlade at købe bæreposer gang på gang, og i stedet medbringer sin egen pose. Det er vigtigt ikke at undervurdere, hvilken påvirkning penge og økonomi kan have på de valg, man træffer. Alene de få kroner, som bæreposer i dag koster, har mindsket forbruget og dermed også lettet det CO2-aftryk, som ellers ville være blevet sat.